Assegurança escolar

Des de fa anys l'AMPA va decidir,  i el Consell escolar va aprobar, que l'assegurança de l'escola cobria els següents aspectes:

  • RESPONSABILITAT CIVILActivitats escolars i culturals organitzades pel centre i/o AMPA.Conducta dels alumnes entre ells i a altres persones
    Us d’edificis i instal·lacions, intoxicacions, incendi i explosió
  • ACCIDENTSAssegurança no obligatòria que inclou cobertura denntal i d'ulleres, tan per les activitats que es duen a terme a l'escola, com en les sortides escolars i les colònies.
  • ORFANDATPagament d’estudis en cas de mort o invalidesa del primer tutor de l’alumne/a

L'import de l'assegurança es paga mensualment en el rebut escolar.


També et pot interessar...

Projecte Educatiu

  L'Escola Immaculada Vedruna és una escola concertada per la Generalitat de Catalunya amb les etapes d'Educació Infantil, Primària i ESO. És un...

llegir més »

EscolaNova21

L'escola forma part del projecte Escola Nova XXI, per tal d'estar acompanyats al procés d'innovació que ja hem iniciat. Estem molt contents de fo...

llegir més »

Participació de les famílies

L'AMPA (Associació de Mares i Pares) és l'eina que ens permet col·laborar i participar en diferents escenaris, juntament amb l'escola, en el desenv...

llegir més »