Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC)

Conjunt d’acords i normatives  que determinen l’estructura organitzativa del centre i que tenen per finalitat fer possible el dia  a dia del centre, el treball educatiu i la gestió per assolir els objectius i criteris propis del Projecte Educatiu.

Arxius d'interès


També et pot interessar...

Projecte Educatiu

  L'Escola Immaculada Vedruna és una escola concertada per la Generalitat de Catalunya amb les etapes d'Educació Infantil, Primària i ESO. És un...

llegir més »

EscolaNova21

L'escola forma part del projecte Escola Nova XXI, per tal d'estar acompanyats al procés d'innovació que ja hem iniciat. Estem molt contents de fo...

llegir més »

Participació de les famílies

L'AMPA (Associació de Mares i Pares) és l'eina que ens permet col·laborar i participar en diferents escenaris, juntament amb l'escola, en el desenv...

llegir més »